Australia

Biểu tượng quốc gia – Tên Úc (Australia)

Tên Úc – Australia có gốc từ chữ Latinh Australis, có nghĩa là ‘ở phương Nam’. Từ nhiều thế kỷ trước

đây, người ta lưu truyền rằng ở phương Nam có một vùng đất lớn chưa ai biết tới gọi là ‘Terra Australis
Incognita’. Cách gọi này được dùng phổ biến trong các tài liệu viết về các cuộc thám hiểm miền đất này.

Cái tên ‘Australia’ được nhiều người biết đến sau khi ông Matthew Flinders xuất bản cuốn hồi ký về chuyến thám hiểm vòng quanh lục địa này vào năm 1814, có tên là ‘Cuộc hành trình tới vùng đất phương Nam’ (A Voyage to Terra Australis). Trong hồi ký, ông dùng chữ ‘Australia’ để chỉ vùng đất này. Sau đó Toàn quyền Lachlan Macquarie cũng dùng tên đó trong các báo cáo chính thức của ông, và từ đó ông đã
đưa ra đề nghị dùng cái tên nói trên. Năm 1824, Bộ Chỉ huy Hải quân Anh đồng ý chính thức dùng chữ ‘Australia’ để gọi vùng đất này.

Quốc kỳ Úc

Cờ Úc được thượng kỳ lần đầu tiên tại Melbourne vào ngày 3 tháng 9 năm 1901. Quốc kỳ Úc có hình cờ
Anh ở góc phía trên bên trái trên nền màu xanh đậm, công nhận lịch sử việc định cư của người Anh ở Úc.
Chùm sao Thánh giá gồm năm ngôi sao trắng thể hiện vị trí địa lý nước Úc ở phía Nam bán cầu. Vào năm
1908, ngôi sao sáu cánh tiêu biểu cho sáu tiểu bang được thay thế bằng ngôi sao bảy cánh, cánh thứ bảy
là tiêu biểu cho hai lãnh thổ. Mỗi tiểu bang và lãnh thổ Úc đều có cờ riêng.

Quốc huy

Quốc huy được Liên bang dùng để xác định quyền lực và tài sản của Liên bang, Vua George đệ ngũ đã ban cho nước Úc quốc huy này vào năm 1912. Trên quốc huy có tấm mộc gắn biểu tượng của sáu tiểu bang Úc, là tiêu biểu cho thể chế liên bang. Trên quốc huy cũng có bông mai vàng (bông hoa biểu tượng của nước Úc), con chuột túi và con đà điểu.
Mầu sắc biểu tượng của quốc gia

Màu xanh lá cây và màu vàng được coi là biểu tượng quốc gia của Úc từ tháng 4 năm 1984.
Hoa biểu tượng

Từ tháng 8 năm 1988, bông mai vàng, tên khoa học là Acacia pycnantha, được coi là biểu tượng chính
thức của Úc.
Ðá quý

Ðá màu ô-pan được coi là loại đá quý của Úc vào năm 1993.
Con thú biểu tượng

Nhiều người vẫn coi con chuột túi là con thú tiêu biểu của Úc, nhưng vấn đề này chưa bao giờ được chính thức công bố.
Quốc khánh

Lễ mừng quốc khánh hàng năm được tổ chức vào ngày 26 tháng 1. Ðây là ngày kỷ niệm Toàn quyền
Arthur Phillip đổ bộ lên vịnh Sydney vào năm 1788.
Quốc ca

Bài hát ‘Nước Úc tiến bước hùng cường’ (Advance Australia Fair) do nhạc sĩ Peter Dodds McCormick sáng tác năm 1878 và tới cuối thập niên 1970 thì trở thành phổ biến trong cả nước. Ðến tháng 4 năm 1984 thì bài hát được chính thức công nhận là quốc ca Úc.

Lời bài quốc ca như sau:
Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We’ve golden soil and wealth for toil;
Our home is girt by sea;
Our land abounds in nature’s gifts
Of beauty rich and rare;
In history’s page, let every stage
Advance Australia Fair. .
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.

Beneath our radiant Southern Cross
We’ll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who’ve come across the seas
We’ve boundless plains to share;
With courage let us all combine
Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.
Huân chương, huy chương của Úc

Úc bắt đầu có hệ thống huân chương, huy chương riêng của vào năm 1975, với việc trao tặng Huân
Chương Úc (Order of Australia), cũng như Anh dũng Bội tinh (Australian Bravery Decorations) và Huy
chương Quốc gia (National Medal) để biểu dương các thành tích phục vụ quốc gia hoặc phục vụ nhân loại.
Việc trao tặng huân chương hoặc huy chương Úc hoàn toàn không bị ảnh hưởng của các mạnh thường
quân hoặc áp lực chính trị. Bất kỳ ai trong cộng đồng nước Úc cũng có thể đề cử người công dân nào
xứng đáng được tặng huân chương hay huy chương. Việc trao tặng sẽ do một hội đồng độc lập cứu xét
và quyết định.

Việc tặng thưởng sẽ giúp xác định, khuyến khích và cổ võ những tấm gương làm nức lòng người dân,
vinh danh những tấm gương mẫu mực đã đề cao những lý tưởng và chuẩn mực. Nước Úc trao tặng huân
chương, huy chương để công nhận, để hoan hô và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã mang lại
lợi ích cho xã hội, những người nỗ lực đạt thành tích vượt bậc và những người đã phụng sự nhân quần xã
hội.

Tài liệu trên hệ thống liên mạng

  • Huân chương, huy chương và biểu tượng Úc www.itsanhonour.gov.au
  • Văn phòng Thủ tướng và Nội các www.dpmc.gov.au

 

Các bài đã đăng