Scholarship

Scholarship: Học bổng du học Thạc sĩ tại Úc 2017 – Tất cả các trường

Dưới đây là danh sách đầy đủ nhất Scholarship : Học bổng du học Thạc sĩ tại Úc 2017 – Tất cả các trường

NEW SOUTH WALES – NSW

Macquarie University

Vice-Chancellor’s International Scholarship – ASEAN:

– Giá trị: $5,000

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: 2017

– Điều kiện : GPA 5.0/7.0.

Macquarie University:

Học bổng: Macquarie University ASEAN Scholarship
– Điều kiện: Là công dân ASEAN

– Giá trị: $5,000

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Áp dụng hàng năm

– Điều kiện : Là công dân ASEAN, theo học chương trình On – campus năm 2017.

University of Technology, Sydney (UTS)

Học bổng: International Academic Excellence Award

– Giá trị: $5,000

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Học kì mùa Xuân hoặc mùa Thu 2017

Học kì mùa xuân 2018

Hạn nộp: 31/7/2018

– Điều kiện : Thỏa mãn yêu cầu nhập học

University of Technology, Sydney (UTS)

Học bổng: UTS Science Scholarship for Outstanding International Students (Vietnam and India)

– Giá trị: $2,000

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp Áp dụng hàng năm

– Điều kiện : Nhập học bậc Thạc sỹ, điểm trung bình 65% trở lên.

ACU

Peter Faber Business School Postgraduate Scholarship

– Giá trị: $1,000

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Áp dụng hàng năm

– Điều kiện  Kết quả bậc học trước 70%

ACU

Social Work Rural Placement Scholarship

– Giá trị: Lên đến $1,500

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: 05/3/17

– Điều kiện  Học tại cơ sơ Canberra, chuyên ngành Dịch vụ Công ích.

ACU

Master of Finance Scholarship

– Giá trị: $4,000 AUD

– Số lượng: 10

– Hạn nộp: 2017

– Điều kiện  Sinh viên nhập học khóa Thạc sỹ Tài chính kỳ nhập học tháng 2/2017

University of Wollongong

Fifteen Partial Tuition Scholarships
– Giá trị: 25% học phí

– Số lượng: 5

– Hạn nộp: Kỳ nhập học tháng 2/2017: 9/12/2016

Kỳ nhập học tháng 7/2017:3/3/2017

Kỳ nhập học tháng 10/2017:26/5/2017″

– Điều kiện  Đã có bằng Cử nhân, điểm trung bình 70% trở lên

Western Sydney University

Học bổng: Vice Chancellor’s Academic Scholarship

– Giá trị: 50% học phí, tối đa 2 năm

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: 2017

– Điều kiện  GPA 85% trở lên

Western Sydney University

Học bổng: International Academic Excellent

– Giá trị: $5,000 AUD trừ vào năm đầu tiên

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: 2017

– Điều kiện: Áp dụng cho 1 số ngành học

 

QUEENSLAND – QLD

Griffith University

Học bổng: Griffith International Family Scholarship

– Giá trị $1,000

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Áp dụng hàng năm

– Điều kiện : Sinh viên có người thân đã/đang theo học tại Griffith

Griffith University

Học bổng: Griffith International Postgraduate Coursework Excellence Scholarships
– Giá trị $6,000

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Kỳ nhập học tháng 7/2017:3/3/2017
– Điều kiện : GPA 75%

Griffith University

Học bổng: Griffith Business School Excellence Scholarships

– Giá trị $7,000

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Kỳ nhập học tháng 7/2017: 3/3/2017

Kỳ nhập học tháng 10/2017:
26/5/2017

– Điều kiện : GPA 75%

Griffith University

Griffith Business School International Student Scholarship

– Giá trị $6,000

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Kỳ nhập học tháng 7/2017:3/3/2017

Kỳ nhập học tháng 10/2017:26/5/2017

– Điều kiện GPA 75%

Griffith University

Học bổng: Griffith Business School MBA Scholarships

– Giá trị $27,750

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Kỳ nhập học tháng 7/2017:3/3/2017

Kỳ nhập học tháng 10/2017:26/5/2017

– Điều kiện GPA 75%

Central Queensland University (CQU)

Học bổng: Vice-Chancellor’s Scholarship

– Giá trị 20% học phí

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Áp dụng hàng năm

– Điều kiện Điểm trung bình đạt 7.5

University of Queensland

Science International Scholarships
– Giá trị $3,000 hoặc $10,000

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Học kì 1 (tháng 2): 1/12/2016

Học kì 2 (tháng 7):1/6/2016

– Điều kiện GPA 6.0/7.0

University of Queensland

MBA Accelerated full-time International students scholarship
– Giá trị 100% học phí

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: 30/11/16

– Điều kiện: Sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc nhập học tại UQ Business School.

University of Queensland

MBA Women student scholarship

– Giá trị 50% học phí

– Số lượng: 4

– Hạn nộp: 30/11/16

– Điều kiện: Sinh viên nữ có thành tích xuất sắc tham gia khóa học MBA

Bond University

International Student Scholarship

– Giá trị Lên đến 50% học phí

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Học kì tháng 5/2017:27/1/2017

– Điều kiện: Thành tích học tập xuất sắc, thể hiện khả năng lãnh đạo và tham gia nhiệt tình các hoạt động ngoại khóa.

Queensland University of Technology(QUT)

Triple Crown Scholarship

– Giá trị: 25% – 50% học phí

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Trước học kì 2, 2017.

– Điều kiện: IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6)

GPA 3.4/4

Queensland University of Technology
(QUT)

International Merit Scholarship

– Giá trị: 25% – 50% học phí

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp:Trước học kì 2, 2017.

– Điều kiện: Thỏa mãn điều kiện tiếng Anh nhập học

GPA 3.4/4

Queensland University of Technology(QUT)

Học bổng: Creative Industries International Scholarship

– Giá trị: 25% – 50% học phí

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: Trước học kì 2, 2017.

– Điều kiện: IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6)

GPA 3.4/4

 

Deakin University

Vice-Chancellor’s International Scholarship

– Giá trị: 50% – 100% học phí

– Số lượng: N/A

– Thoiwg hạn:Đang nhận đơn

– Điều kiện: Điểm trung bình đạt 85% trở lên

Deakin University

International Scholarship

– Giá trị: 25% học phí

– Số lượng: N/A

– Thời hạn: Đang nhận đơn

– Điều kiện: Điểm trung bình bậc học trước đạt 65% trở lên

La Trobe University

Academic Excellence Scholarships

– Số lượng N/A

– Giá trị: $10,000 – $20,000

– Hạn nộp: Học kì 1 2017:6/1/2017

– Đk: Điểm trung bình 85% trở lên.

Thỏa điều kiện nhập họcLa Trobe University

 

La Trobe College Excellence Scholarships

– Giá trị: 15%, 20% hoặc 25% học phí

– Số lượng: N/A

– Hạn nộp: 2017
– Đk:Điểm trung bình dặt 65% trở lên

La Trobe University

Postgraduate regional campus scholarships

Lên đến $5,000

N/A

2017

Thỏa mãn yêu cầu tiếng Anh và thành tích học tập khi nhập học.

Nhập học không điều kiện

 

The University of Melbourne

28 scholarships per year

28/2/17

Xét dựa trên thành tích học tập

Monash University

Monash International Merit Scholarship
– Giá trị: Lên đến $50,000

– Số lượng: 31
– Hạn nộp: 15/1/2017

15/3/2017

15/4/2017

15/5/2017

– Đk: Dựa trên kết quả học tập.

Monash University

Faculty of Arts Honours Merit Scholarship

– Giá trị: Lên đến $4,000

– SL: Vary

– Đk: Dựa trên kết quả học tập. Điểm trung bình 80% trở lên.

Swinburne University of Technology

Swinburne International Excellence Scholarship – Postgraduate

– Giá trị: Lên đến $17,000
– Số lượng: Limited
– Hạn nộp: 2017

– Đk: Thành tích học tập tốt. Xét dựa trên kết quả học tập và kinh nghiệm làm việc.

Swinburne University of Technology

Swinburne International Excellence Scholarship – Professional Computing and Network Systems

– Giá trị: $2,500

– SL: Limited

– ĐK: Sinh viên có thành tích học tập tốt
– Hạn nộp: 2017

NT – NORTHERN TERRITORY

Charles Darwin University

International Student Sibling Tuition Fee Discount

– Giá trị: 10% học phí

N/A

– Hạn nộp: Áp dụng hàng năm

– ĐK: Áp dụng cho anh chị em ruột đang theo học tại trường.

WESTERN AUSTRALIA – WA

Edith Cowan University

Merit International Scholarship

– Giá trị: 10% học phí

N/A

– Hạn nộp: Học kì 1, 2017
13/01/2017

– Đk: Thành tích học tập và khả năng tiếng Anh tốt

Edith Cowan University

South West Campus International Scholarship

– Giá trị: 10% học phí

– SL: N/A

– Hạn nộp: Học kì 1, 2017
13/01/2017

– ĐK: Học tại cơ sở South West Campus tại Bunbury, Western Australia

Curtin University

Curtin International Scholarships – Alumni & Family Scholarship 2017 – Semester 1

– Giá trị: 25% học phí

– SL: N/A

– Thời hạn: Học kì1, 2017
10/02/2017

– ĐK: Bằng chứng sinh viên có người thân đang theo học tại trường

Curtin University

Curtin International Scholarships – Merit Scholarship 2017 – Semester 1

– Giá trị: 25% học phí

– SL: N/A

Học kì 1, 2017
10/02/2017

– Đk: Thành tích học tập tốt

Murdoch University

Murdoch University Academic Excellence Awards

$5,000

12

31/1/17

Đạt GPA 75% trở lên ở bậc học trước

University of Western Australia

International Master’s by Coursework Scholarship

$3,000 – $10,000

N/A

30/11/2016

Học viên có thành tích tốt ở bậc học trước

ACT – AUSTRALIA CAPITAL TERRITORY

University of Canberra

University of Canberra International Merit Scholarship for Vietnam
$5,000

N/A

2017

GPA 70% trở lên (tương đương 5/7), IELTS 5.0 hoặc tương đương

SA – SOUTH AUSTRALIA

Flinders University

Partial fee scholarship – international students

 • Giá trị: 15% học phí
 • SL: N/A
 • Hạn nộp: Áp dụng hàng năm
 • ĐK: GPA 80% (tương đương 5.5/7)

Le Cordon Bleu

$5,500

Industry Professional Scholarship

N/A

2017

Học viên có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong ngành nhà hàng – khách sạn

University of South Australia

Vice Chancellor’s
International Excellence Scholarship

 • Giá trị: 50% học phí
 • SL: 20
 • Hạn nộp: 2017
 • ĐK: Thỏa mãn yêu cầu tiếng Anh và học tập đầu vào

University of South Australia

International Merit Scholarship

 • Số lượng: N/A
 • Giá trị: 25% học phí
 • Thời hạn: 2017
 • ĐK: Đạt điểm đầu vào tương đương tiêu chuẩn của UniSA

TAS – TASMANIA

University of Tasmania

International Scholarship (TIS)
Faculty of : Science, Engineering & Technology, Law, Business & Economics, Education, Health,

 • Giá trị: 25% học phí
 • Số lượng: N/A
 • Hạn nộp: Áp dụng hàng năm
 • Điều kiện: Thỏa mãn yêu cầu nhập họcGhi chú:
  • NA: chưa cố định
  • Yêu cầu hồ sơ gồm: Hộ chiếu, Bảng điểm/ Hoặc học bạ phổ thông, Chứng chỉ ielts từ 6.0 – 6.5 (các kỹ năng từ 6.0 trở lên)
  • Để có thêm thông tin chi tiết mời quý vị liên hệ tới cô Hạnh – cán bộ phụ trách tư vấn học bổng: Hotline/Viber/Zalo: 098 678 4408
  • Website: Du học Úc

 

Các bài đã đăng