2. các khóa học tại newcastle

Các khóa học tại Đại học Newcastle, Úc

Trải qua hơn 50 năm đào tạo với hàng nghìn sinh viên từ hơn 115 quốc gia, trường Đại học Newcastle, Úc  là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu tại Úc với bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. Trường luôn cập nhật những chương trình dạy và học tiên tiến, gắn với thực tiễn nhằm mang lại kết quả học tập cao nhất cho sinh viên. Các môn học tại đây luôn nằm trong top cao trong bảng xếp hạng thế giới. Cụ thể trường có thế mạnh giảng dạy về: Kinh tế, Luật, Giáo dục, Công nghệ thông tin, các ngành Kỹ thuật như Xây dựng kiến trúc, Điện tử, Môi trường, Công nghệ sinh học với hơn 100 chương trình đại học và hơn 50 chương trình sau đại học.

Du học VIP chia sẻ thông tin chi tiết về các khóa học như sau:

1. Chương trình Tiếng anh – English Language Courses (ELICOS)

  • Khai giảng: Hàng tháng
  • Thời gian các khóa học cụ thể như sau:

     + Năm 2021: 7/1-8/2, 11/2-15/3, 18/3-18/4, 29/4-31/5, 3/6-5/7, 22/7-23/8, 26/8-27/9, 7/10-8/11, 11/11-13/12

     + Năm 2022: 6/1-7/2, 10/2-13/3, 16/3-24/4, 27/4-29/5, 1/6-3/7, 20/7-21/8, 24/8-25/9, 5/10-6/11, 9/11-11/12

  • Học phí:490 AUD/tuần

2. Dự bị Đại học

  • Khai giảng: tùy các trường
  • Học và lấy bằng tại các trường: Cao đẳng quốc tế Newcastle (Newcastle International college – NIC), TAFE NSW

Sau khi hoàn tất khóa học, sinh viên sẽ được cấp chứng nhận dự bị quốc tế Đại học Newcastle và được nhận vào học các khóa cử nhân tại Đại học Newcastle.

3. Chương trình Đại học và Thạc sỹ

Trường cung cấp các chương trình học ở cả bậc Đại học và Sau Đại học với 5 khoa:

Khoa Kinh doanh và luật (Faculty of Business and Law):

Bậc đại học:

+ Bachelor of Art/Laws (Honours) – Cử nhân Nghệ thuật/Luật (5 năm)

+ Bachelor of Business – Cử nhân Kinh doanh (3 năm)

+ Bachelor of Commerce – Cử nhân Thương mại (4 năm)

+Bachelor of Innovation and Entrepreneurship – Cử nhân Sáng tạo và khởi nghiệp (4 năm)

+ Bachelor of Communication/Laws – Cử nhân Truyền thông ( 5 năm)

+ Bachelor of Development Studies – Cử nhân Nghiên cứu phát triển ( 5 năm)

+ Bachelor of Global Indigenous Studies – Cử nhân Nghiên cứu bản địa toàn cầu (5 năm)

Học phí cho các khóa học vào khoảng 27,000-30,000 AUD/năm tùy từng chuyên ngành.

 

Sau đại học:

+ Graduate Certificate in Applied Finance – Chứng chỉ sau đại học ngành Tài chính ứng dụng (8 tháng)

+ Graduate Certificate in Business Administration – Chứng chỉ sau đại học ngành Quản trị kinh doanh (8 tháng)

+ Graduate Certificate in Human Resource Management – Chứng chỉ sau đại học ngành Quản trị nguồn nhân lực ( 8 tháng).

+ Graduate Certificate in Marketing – Chứng chỉ sau đại học ngành Marketing ( 8 tháng).

+ Graduate Certificate in Professional Accounting – Chứng chỉ sau đại học ngành Kế toán chuyên nghiệp ( 4 tháng).

+ Master of Applied Finance – Thạc sĩ Tài chính ứng dụng (12-20 tháng)

+ Master of Business Administration – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (12-20 tháng)

+ Master of Human Resource Management – Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực (1-2 năm)

+ Master of Marketing – Thạc sĩ Marketing (1-2 năm)

+ Master of Law – Thạc sĩ Luật (1-2 năm)

+ Master of Innovation and Entrepreneurship – Thạc sĩ Sáng tạo và khởi nghiệp (1 năm)

+ Master of Professional Accounting – Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp (1 năm)

+ Master of International Business – Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (12-20 tháng)

Học phí cho các khóa học vào khoảng 18,000-37,000 AUD/năm tùy từng chuyên ngành.

 

Khoa Giáo dục và Nghệ thuật (Falcuty of Education and Art):

Bậc đại học:

+ Bachelor of Arts – Cử nhân Nghệ thuật (3 năm)

+ Bachelor of Communication – Cử nhân Truyền thông (3 năm)

+ Bachelor of Creative Industries – Cử nhân Công nghiệp sáng tạo (3 năm)

+ Bachelor of Education (Early Childhood and Primary) – Cử nhân giáo dục mầm non (4 năm)

+ Bachelor of Education (Primary) – Cử nhân Giáo dục tiểu học (4 năm)

+ Bachelor of Education (Secondary) – Cử nhân Giáo dục trung học (4 năm)

+ Bachelor of Music – Cử nhân Âm nhạc (3 năm)

+ Bachelor of Natural History Illustration – Cử nhân Minh họa lịch sử tự nhiên (3 năm)

+ Bachelor of Social Science – Cử nhân Khoa học xã hội (3 năm)

+ Bachelor of Visual Communication Design – Cử nhân Thiết kế truyền thông thị giác (3 năm)

Học phí cho các khóa học vào khoảng 27,000-34,000 AUD/năm tùy từng chuyên ngành.

 

Sau đại học:

+ Graduate Certificate in Applied Linguistics – Chứng chỉ sau đại học ngành Ngôn ngữ học ứng dụng (6 tháng)

+ Graduate Certificate in Creative Industries – Chứng chỉ sau đại học ngành Công nghiệp sáng tạo (8 tháng)

+ Graduate Certificate in Education – Chứng chỉ sau đại học ngành Giáo dục (6 tháng)

+ Graduate Certificate in Social Change and Development – Chứng chỉ sau đại học ngành Phát triển và thay đổi xã hội ( 6 tháng)

+ Master of Applied Linguistics – Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng (1 năm)

+ Master of Creative Industries – Thạc sĩ Công nghiệp sáng tạo (12-16 tháng)

+ Master of Education – Thạc sĩ Giáo dục (1 năm)

+ Master of Leadership and Management in Education – Thạc sĩ Lãnh đạo và quản lý giáo dục (1 năm)

Học phí cho các khóa học vào khoảng 13,000-35,000 AUD/năm tùy từng chuyên ngành.

Khoa Kỹ thuật và Môi trường xây dựng (Faculty of Engineering and Environment):

Bậc đại học:

+ Bachelor of Electrical and Electronic Engineering/Mathematics – Cử nhân Kỹ thuật điện và điện tử/toán học (5 năm)

+ Bachelor of Electrical and Electronic Engineering/Science – Cử nhân Kỹ thuật điện và điện tử/khoa học (5 năm)

+ Bachelor of Environment Engineering – Cử nhân Kỹ thuật môi trường (4 năm)

+ Bachelor of IT – Cử nhân Công nghệ thông tin (3 năm)

+ Bachelor of Mechanical Engineering – Cử nhân Kỹ thuật cơ khí (4 năm)

+ Bachelor of Mechatronics Engineering – Cử nhân Kỹ thuật cơ điện tử (4 năm)

+ Bachelor of Medical Engineering – Cử nhân Kỹ thuật y khoa (4 năm)

+ Bachelor of Software Engineering – Cử nhân Kỹ thuật phần mềm (4 năm)

+ Bachelor of Surveying – Cử nhân Nghiên cứu (4 năm)

Học phí cho các khóa học vào khoảng 29,000-35,000 AUD/năm tùy từng chuyên ngành.

 

Sau đại học:

+ Graduate Certificate in Disaster Risk Reduction – Chứng chỉ sau đại học ngành giảm thiểu rủi ro thảm họa (8 tháng)

+ Graduate Certificate in Information Technology – Chứng chỉ sau đại học ngành CNTT (8 tháng).

+ Master of Architecture – Thạc sĩ Kiến trúc (2 năm)

+ Master of Disaster Resilience and Sustainable Development – Thạc sĩ Phát triển bền vững và phục hồi thảm họa (2 năm)

+ Master of Engineering Management – Thạc sĩ Quản lý kỹ thuật (1-2 năm)

+ Master of IT – Thạc sĩ CNTT (2 năm)

+ Master of Professional Engineering (Chemical) – Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (Hóa học) (3 năm)

+ Master of Professional Engineering (Civil) – Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (Dân dụng) (3 năm)

+ Master of Professional Engineering (Computer systems) – Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (hệ thống máy tính) (2 năm)

+ Master of Professional Engineering (Electrical and Electronic) – Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (diện điện tử) (3 năm)

+ Master of Professional Engineering (Environmental) – Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (môi trường) (2 năm)

+ Master of Professional Engineering (Software) – Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (phần mềm) (3 năm)

Học phí cho các khóa học vào khoảng 16,000-38,000 AUD/năm tùy từng chuyên ngành.

 

Khoa Sức khỏe và Y học (Faculty of Health and Medicine):

Bậc đại học:

+ Bachelor of Biomedical Science – Cử nhân Khoa học y sinh (3 năm)

+ Bachelor of Health Science (Honours) – Cử nhân Khoa học sức khỏe (1 năm)

+ Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) – Cử nhân Khoa học bức xạ y tế (4 năm)

+ Bachelor of Nursing – Cử nhân Điều dưỡng (3 năm)

+ Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours) – Cử nhân Dinh dưỡng (4 năm)

+ Bachelor of Oral Health Therapy – Cử nhân Điều trị sức khỏe răng miệng (3 năm)

+ Bachelor of Pharmacy (Honours) – Cử nhân Dược (4 năm)

+ Bachelor of Physiotherapy – Cử nhân vật lý trị liệu (4 năm)

Học phí cho các khóa học vào khoảng 33,000-37,000 AUD/năm tùy từng chuyên ngành.

Sau đại học:

+ Graduate Certificate in Clinical Epidemiology – Chứng chỉ sau đại học Ngành Dịch tễ học lâm sàng (6 tháng)

+ Master of Clinical Epidemiology – Thạc sĩ Dịch tễ học lâm sàng (18 tháng)

+ Master of Midwifery Studies – Thạc sĩ Nghiên cứu hộ sinh (1 năm)

+ Master of Nursing – Thạc sĩ Điều dưỡng (1 năm)

+ Master of Public Health – Thạc sĩ Sức khỏe cộng đồng (1 năm)

Học phí cho các khóa học vào khoảng 16,500-36,000 AUD/năm tùy từng chuyên ngành.

Khoa Khoa học (Faculty of Science):

Bậc đại học:

+ Bachelor of Science – Cử nhân Khoa học (4 năm)

+ Bachelor of Biotechnology – Cử nhân Công nghệ sinh học (3 năm)

+ Bachelor of Development Studies – Cử nhân Nghiên cứu phát triển (3 năm)

+ Bachelor of Environmental Science and Management – Cử nhân Khoa học và quản lý môi trường (3 năm)

+ Bachelor of Exercise and Sport Science – Cử nhân Khoa học thể dục thể thao (3 năm)

+ Bachelor of Food Science and Human Nutrition – Cử nhân Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng con người (3 năm)

+ Bachelor of Mathematics – Cử nhân Toán học (3 năm)

+ Bachelor of Psychological Science –  Cử nhân Khoa học tâm lý (3 năm)

Học phí cho các khóa học vào khoảng 29,000-37,000 AUD/năm tùy từng chuyên ngành.

 

Sau đại học:

+ Graduate Certificate in Pollution Impact Assessment – Chứng chỉ sau đại học Ngành Đánh giá ảnh hưởng ô nhiễm (6 tháng)

+ Master of Clinical Psychology – Thạc sĩ Tâm lý học (2 năm)

+ Master of Environment Risk Assessment and Remediation – Thạc sĩ Đánh giá và khắc phục rủi ro môi trường (2 năm)

+ Master of Professional Psychology – Thạc sĩ Tâm lý chuyên nghiệp (6 tháng)

Học phí cho các khóa học vào khoảng 19,500-40,500 AUD/năm tùy từng chuyên ngành.

Mời quý vị xem thêm Thông tin trường Đại học Newcastle tại đây

Trên đây là thông tin về các khóa học tại trường Đại học Newcastle, Úc để quý vị tham khảo trước khi chọn trường du học. Để biết thêm thông tin, quý vị vui lòng liên hệ văn phòng đại diện tuyển sinh của trường:

Công ty Tư vấn Du học VIP (VIP Study Overseas)

Số 18, đường Trung Yên 3, Trung Hòa, Hà Nội

Hotline/viber/zalo: 098 678 1890

Email: duhocvip@gmail.com

Website: http://duhocvip.com/

Du học VIP – dẫn đầu về chất lượng dịch vụ tư vấn du học Canada

Chúng tôi làm việc vì quyền lợi của du học sinh Việt Nam và sự phát triển cộng đồng!

(Bài viết này thuộc bản quyền của Văn phòng Du học VIP®, nghiêm cấm sao chép nếu không có sự đồng ý của Du học VIP).

 

Các bài đã đăng