Điều khoản sử dụng website

Chào mừng bạn đến với trang web Mạng Du Học Úc (https://mangduhocuc.com/). Trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Nội dung trang web:

Mọi thông tin, nội dung, hình ảnh và dữ liệu trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp thông tin về du học Úc. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc hoàn thiện của thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào do việc sử dụng thông tin từ trang web này gây ra.

2. Bản quyền:

Tất cả các nội dung, hình ảnh, biểu mẫu, bản quyền và tài sản trí tuệ khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Mạng Du Học Úc hoặc các bên sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

3. Liên kết đến bên thứ ba:

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Những liên kết này chỉ mang tính chất tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài.

4. Trách nhiệm người dùng:

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm pháp luật hiện hành, gây hại cho trang web hoặc làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng khác. Bạn cũng đồng ý không sử dụng các phương tiện để gây gián đoạn, phá hoại hoặc xâm nhập vào hệ thống trang web.

5. Thay đổi điều khoản:

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này mà không cần bất kỳ thông báo hay sự đồng ý từ phía bạn. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có bất kỳ thay đổi nào đều tự ngầm đồng ý và tuân thủ các điều khoản mới.

6. Miễn trừ trách nhiệm:

Mạng Du Học Úc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

7. Luật áp dụng:

Các điều khoản sử dụng này sẽ tuân thủ theo luật pháp của quốc gia nơi trang web này hoạt động.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

MẠNG DU HỌC ÚC

Mạng Du Học Úc là chuyên trang cung cấp thông tin về du học Úc nhanh, kịp thời, đầy đủ nhất hiện nay.

Hotline: 07777.19996

Email: info.mangduhocuc@gmail.com

Work: info@mangduhocuc.com

 170 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Phú Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Website: https://mangduhocuc.com/

Follow chúng tôi:

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web Mạng Du Học Úc!

Xem thêm:

Chính sách bảo mật khi sử dụng website

Giới thiệu về Mạng Du Học Úc

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chính sách hợp tác tại Mạng Du Học úc

Liên hệ