Cộng thêm điểm ưu tiên định cư với Professional Year tại Trường ATMC Melbourne

Cộng thêm điểm ưu tiên định cư với Professional Year tại Trường ATMC Melbourne: Nước Úc hơn bao giờ hết đang mở ra những cơ hội học tập và định cư tuyệt vời cho các sinh viên và công dân nước ngoài như Việt Nam. Chính phủ Úc có những chính sách cho nhập cư hết sức rõ ràng và minh bạch, tạo điều kiện cho nhiều loại hình xin định cư Úc phát triển trên cơ sở hợp pháp và phát huy khả nămg của người xin định cư, đồng thời cũng tạo điều kiện cho gia nhập vào lực lượng lao động của nước Úc với những ngành nghề mà xã hội Úc đang còn thiếu.

Về chương trình Professional Year

Khóa học Professional Year dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp tại một trường đại học của Úc và đang tìm kiếm cơ hội thường trú vĩnh viễn tại Úc.

Chương trình ACS Professional Year (PYear) về Tin học /ICT cung cấp lộ trình từ trường đại học đến thị trường lao động trong phạm vi nước Úc, tạo ra 1 chương trình nghề nghiệp sẵn sàng nhằm trang bị cho bạn các kĩ năng chuyên nghiệp cần thiết cho thành công nghề nghiệp khi gia nhập lực lượng lao động Australia. Chương trình được thiết kế với thời lượng tối thiểu 44 tuần đến tối đa 52 tuần học.

Chương trình Professional Year cung cấp:

– 44 – 52 tuần đào tạo thực hành, trực tiếp nghiên cứu và hội thảo

– 12 tuần thực tập tích cực với công ty

– Tiếp cận với các cơ hội kết nối và phát triển chuyên nghiệp với tư cách là một thành viên đã tốt nghiệp ĐH của tổ chức chuyên nghiệp thuộc ngành công nghiệp ICT

– Khi hoàn thành Professional Year do Bộ trưởng phê duyệt, thành viên tham gia sẽ được cộng 5 điểm quý giá vào thang điểm ngành nghề nghề ưu tiên định cư nằm trong danh sách SOL.

Ai đủ điều kiện để gia nhập chương trình IT Professional Year Program

Bạn cần tốt nghiệp một bằng cấp chuyên ngành Computer science (khoa học máy tính) hoặc Engineering (kỹ sư) (hoặc chuyên ngành cận liên quan) tại Australia. Bạn đang có Visa Sau tốt nghiệp (Subclass 485) – cho phép bạn ở lại Úc 18 tháng sau khi tốt nghiệp ngành đã học.

Để đáp ứng điều kiện xin visa bạn phải dưới 50 tuổi và đã hoàn thành chương trình có bằng cấp có thời gian học tối thiểu 2 năm học (cử nhân, thạc sĩ) tại Úc trong vòng 6 tháng trở lại đây và có ngành chuyên môn nằm trong SOL List.

Tham khảo thêm thông tin tại https://www.atmc.edu.au/professionalyear/.

Để nộp hồ sơ cho chương trình Professional Year – mời bạn liên hệ với Du học VIP.

Các thông tin khác và cơ hội khác của bạn với nước Úc, xin đừng ngần ngại liên hệ Du học VIP – VIP Study Overseas, số Hotline: 098 678 1890.

Các bài đã đăng