Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trang web Mạng Du Học Úc (https://mangduhocuc.com/) cung cấp thông tin về du học Úc nhằm mục đích cung cấp các tư vấn và thông tin tham khảo cho người dùng. Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây về tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Tính chính xác của thông tin:

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực cung cấp thông tin chính xác và tin cậy, nhưng không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, hoàn thiện hoặc tính thời sự của thông tin được cung cấp trên trang web này. Người dùng tự chịu trách nhiệm xác nhận thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc hành động nào dựa trên thông tin từ trang web này.

Nội dung bên thứ ba:

Trang web Mạng Du Học Úc có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ hậu quả nào do việc sử dụng các trang web bên ngoài gây ra.

Hậu quả của việc sử dụng trang web:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

Thay đổi và cập nhật:

Trang web Mạng Du Học Úc có thể thay đổi, cập nhật hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin, chức năng hoặc nội dung nào mà không cần bất kỳ thông báo trước.

Quyền riêng tư:

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành. Thông tin về việc thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng được quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thay đổi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này mà không cần bất kỳ thông báo hay sự đồng ý từ phía người dùng. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đều tự ngầm đồng ý và tuân thủ các điều khoản mới.

Trước khi sử dụng trang web Mạng Du Học Úc, người dùng được khuyến nghị đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

MẠNG DU HỌC ÚC

Mạng Du Học Úc là chuyên trang cung cấp thông tin về du học Úc nhanh, kịp thời, đầy đủ nhất hiện nay.

Hotline: 0777719996

Email: info.mangduhocuc@gmail.com

Work: info@mangduhocuc.com

 170 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Phú Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Website: https://mangduhocuc.com/

Follow chúng tôi:

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web Mạng Du Học Úc!

Xem thêm:

Điều khoản sử dụng website Mạng Du Học Úc

Chính sách bảo mật khi sử dụng website

Giới thiệu về Mạng Du Học Úc

Chính sách hợp tác tại Mạng Du Học úc

Liên hệ