Du học ngành Nghệ thuật và Nhân văn tại trường Đại học Tây Sydney, Úc

Chương trình đào tạo của ngành Nghệ thuật và Nhân văn tại trường Đại học Tây Sydney nhằm phát triển các kĩ năng cá nhân và giao tiếp. Sự sáng tạo, khả năng suy nghĩ độc lập, linh hoạt trong xử lý tình huống bất ngờ. Và kĩ năng giải quyết vấn đề.

Công ty Tư vấn Du học VIP là đơn vị tư vấn chuyên về du học Úc. Với nhiều năm bề dày kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp các thông tin trọng tâm bên dưới. Để các bạn có quan tâm tới du học ngành nghệ thuật và nhân văn tại trường Đại học Tây Sydney, Úc tham khảo.

Chương trình đào tạo bậc Đại học ngành nghệ thuật và nhân văn tại trường Đại học Tây Sydney

 • Bachelor of Arts – Cử nhân Nghệ thuật: 3 năm

Khoa: Anthropology, Arabic, Chinese, Cultural and Social Analysis, Creative Writing, Criminology and Criminal Justice, Economy and Markets, English, Geography and Urban Studies, Global Business, Heritage and Tourism, History and Political Thought, Indigenous Australian Studies, Innovation and Change, Indonesia, International English, International Relations and Asian Studies, Japan, Linguistics, Musicology, Music Performance, Organisations and Work, Peace and Development Studies, Sociology, Philosophy, or Psychological Studies.

 • Bachelor of Art (Interpreting and Translation) – Cử nhân nghệ thuật (Phiên dịch và dịch thuật): 3 năm
 • Bachelor of International Studies – Cử nhân Nghiên cứu Quốc tế: 3 năm

Chuyên ngành: International Relations and Asian Studies – Quan hệ quốc tế và nghiên cứu châu Á

 • Bachelor of Languages and Linguistics: 3 năm
 • Bachelor of Information and Communications Technology/ Bachelor of Arts – – Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông / Cử nhân nghệ thuật: 4 năm
 • Bachelor of Arts/ Bachelor of Creative Industries – Cử nhân nghệ thuật / Cử nhân công nghiệp sáng tạo: 4 năm

Chương trình đào tạo sau Đại học ngành nghệ thuật và nhân văn tại trường Đại học Tây Sydney

 • Graduate Diploma in Continental Philosophy – Bằng Diploma (sau đại học) ngành Triết học lục địa: 1 năm
 • Graduate Certificate in Continental Philosophy – Chứng nhận (sau đại học) ngành Triết học lục địa: 6 tháng
 • Graduate Diploma in Creative Arts – Bằng Diploma (sau đại học) ngành Sáng tạo nghệ thuật: 1 năm
 • Graduate Certificate in Creative Arts – Chứng nhận (sau đại học) ngành Sáng tạo nghệ thuật: 6 tháng
 • Graduate Diploma in Literature and Creative Writing – Bằng Diploma (sau đại học) ngành Văn học và sáng tạo văn bản: 1 năm
 • Graduate Certificate in Literature and Creative Writing – Chứng nhận (sau đại học) ngành Văn học và sáng tạo văn bản: 6 tháng
 • Master of Accessible Media – Thạc sĩ Phương tiện truyền thông đại chúng: học 1,5 năm tại Bankstown, Parramatta City
 • Master of Arts in Literature and Creative Writing – Thạc sĩ nghệ thuật về văn học và cây bút sáng tạo: 1.5 năm
 • Master of Arts in Continental Philosophy – Thạc sĩ nghệ thuật về triết học lục địa: 2 năm
 • Master of Chinese Cultural Relations – Thạc sĩ quan hệ văn hóa Trung Quốc: 1.5 năm

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp ngành Nghệ thuật và Nhân văn tại trường Đại học Tây Sydney

Khi tốt nghiệp ngành nghệ thuật và nhân văn tại trường Đại học Tây Sydney, bạn có thể làm các công việc như giáo viên, nhà văn/tác giả, phóng viên, chính trị gia, nhà ngoại giao, thủ thư, nhà sử học, nhà xuất bản, nhà nghiên cứu. Bạn cũng có thể làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, các ngành công nghiệp lấy cộng đồng làm cơ sở, các tổ chức nước ngoài và trong các tổ chức phát triển chính sách xã hội.

Mời quý vị xem thêm:

 Mời quý vị tham quan trường Đại học Tây Sydney tại đây:

Để được tư vấn chi tiết về du học Úc và chương trình học bổng của trường Đại học Tây Sydney, mời quý phụ huynh và các bạn học sinh liên hệ đến Công ty Tư vấn Du học VIP – Văn phòng Đại diện tuyển sinh chính thức của trường Đại học Tây Sydney tại Việt Nam.

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC VIP (VIP STUDY OVERSEAS)

Hotline: 098 678 1890.

Email:  duhocvip@gmail.com

Website: http://duhocvip.com & https://mangduhocuc.com/

DU HỌC VIP – DẪN ĐẦU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC AUSTRALIA.

CHÚNG TÔI LÀM VIỆC VÌ QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Các bài đã đăng