dieu-kien-va-thu-tuc-visa-du-hoc-uc

Du học Úc: Điều kiện của Visa sinh viên

Điều kiện của Visa sinh viên tại Úc như sau:

  • Quý vị phải tham dự lớp học một cách đầy đủ, đạt yêu cầu của khóa học và không được bỏ ngang khóa học
  • Quý vị không được đi làm nếu không được sự chấp thuận của chính phủ Úc
  • Quý vị phải duy trì bảo hiểm y tế OSHC trong thời gian ở Úc
  • Quý vị phải rời khỏi Úc trước khi thị thực hết hạn
  • Quý vị không được đổi trường trong vòng 12 tháng hoặc trước khi khóa học kết thúc nếu như thời gian khóa học ít hơn 12 tháng
  • Quý vị phải thông báo cho cơ sở giáo dục biết địa chỉ của quý vị trong vòng 7 ngày sau khi đến Úc. Nếu thay đổi chỗ ở, quý vị cũng cần báo cho cơ sở giáo dục biết địa chỉ mới trong vòng 7 ngày sau khi dời chỗ ở
  • Nếu quý vị thay đổi cơ sở giáo dục, quý vị phải báo cho cơ sở giáo dục nơi quý vị đang học biết trong vòng 7 ngày sau khi nhận được eCoE của cơ sở giáo dục mới.
  • Quý vị cần có văn thư của cơ sở giáo dục đồng ý cho quý vị thay đổi các sắp xếp về chỗ ở, sự hỗ trợ và phúc lợi nếu quý vị chưa đủ 18 tuổi và không có thân nhân đi cùng.

Quý vị có thể vào khu mạng của DIMIA để tìm hiểu thêm chi tiết về các điều kiện của thị thực du học sinh:

http://www.immi.gov.au/students

Để có thêm thông tin về du học Úc, Quý vị hãy liên hệ tới Trung tâm Tư vấn Du học VIP.

Với hơn 10 năm bề dày kinh nghiệm tư vấn du học và là văn phòng đại diện tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng uy tín ở Úc, Du học VIP cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện và hướng dẫn sinh viên hoàn tất thủ tục du học Úc thành công. Du học VIP là cầu nối giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường trong suốt quá trình học sinh học tập tại Úc.

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ TỚI TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VIP

Các bài đã đăng