Du học Úc: Sơ lược về làm việc ở Úc

Du học Úc: Sơ lược về làm việc ở Úc: Khi được cấp Visa, du học sinh được phép làm việc tối đa 20 giờ/tuần trong thời gian học tại trường và làm các công việc toàn thời gian trong thời gian nghỉ hè. Trong một số trường hợp, các thành viên trong gia đình của du học sinh cũng có thể xin làm việc tối đa 20 giờ/ tuần vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Riêng đối với những du học sinh đang theo học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ hoặc du học theo diện tại trợ của AusAID hoặc của Bộ Quốc Phòng, các thành viên trong gia đình có thể xin làm việc ở Úc mà không giới hạn số giờ. Nếu là thành viên trong gia đình của một du học sinh mới bắt đầu chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ, quý vị cần có văn thư của sở giáo dục chứng nhận thân nhân của quý vị đã bắt đầu khóa học. Trong một số trường hợp đặc biệt, thân nhân phụ thuộc của du học sinh cũng có thể được phép làm việc ở Úc

Cần nhớ rằng số tiền kiếm được ở Úc chỉ là thu nhập bổ túc và không nên xem đó là nguồn thu nhập duy nhất của bạn. Trước khi đến Úc, bạn cần chứng minh mình có đủ khả năng tài chánh để trang trải cho việc ăn ở, học phí, chi phí đi lại trong suốt thời gian học tập.

Ða số du học sinh xin làm những công việc không thường xuyên hoặc bán thời trong thời gian học tập. Có một số công việc có liên hệ chặt chẽ với ngành học (chẳng hạn như các sinh viên sĩ quan ngoài thời gian học ở trường, họ tham gia các công việc tại đơn vị trong những thời gian còn lại, hoặc các sinh viên luật khoa thường xin làm việc bán thời tại các văn phòng luật sư). Một số sinh viên đi dạy kèm học sinh phổ thông, hoặc làm các công việc trong trường như căng tin, nhà sách, văn phòng hoặc phụ tá trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra du học sinh cũng có thể tìm các công việc bên ngoài như bán hàng, giữ trẻ, làm vườn, tiếp tân, bồi bàn, hái trái cây hoặc các công việc khác.

Một số cơ sở giáo dục có cả dịch vụ tìm kiếm việc làm cho học sinh. Khi đi làm, bạn cần có số hồ sơ thuế (tax file number) do Sở Thuế Vụ Úc cấp. Bạn cần liên hệ với văn phòng Sở Thuế Vụ để biết thêm chi tiết về những yêu cầu cũng như thủ tục xin số hồ sơ thuế.

Các bài đã đăng